O poliklinice

Poliklinika Milevsko je největším zdravotnickým zařízením ve spádové oblasti města Milevska s více jak dvacetiletou historii. Od data založení v roce 1994 poskytujeme zdravotnické služby ve spolupráci s městem Milevsko, které je vlastníkem budovy.

Zároveň je město Milevsko součástí vlastnické struktury, která se po celou dobu existence Polikliniky Milevsko nezměnila. Společníky Polikliniky Milevsko jsou jednotliví lékaři, společníci nelékaři a město Milevsko. Všichni společníci zároveň v Poliklinice Milevsko pracují. Poskytují zdravotní služby nebo jsou součástí managementu.

Spektrum poskytovaných služeb v Poliklinice Milevsko je rozšířeno o obory, které poskytují další subjekty (lékaři) s vlastní registrací k poskytování zdravotnických služeb.

Součástí komplexu Polikliniky Milevsko je i Lékárna Dr.Max, která pro Vás zabezpečí veškeré farmaceutické výrobky předepsané našimi lékaři.

Poliklinika Milevsko poskytuje zdravotnické služby i na "odloučených" pracovištích mimo hlavní budovu. Jedná se o ordinace praktických lékařů v Chyškách, Sepekově, Nadějkově a v Kovářově. V ZVVZ Milevsko provozujeme ordinaci se specializací fyzioterapie.

Pro případ potřeby specializované zdravotnické dopravy disponujeme flotilou moderně vybavených sanitních vozů.
Kompletní seznam zdravotnických oborů - včetně kontaktů - najdete v menu Lékaři a oddělení.

Jsme hrdí na to, že po celou dobu existence Polikliniky Milevsko provozujeme – ve spolupráci s jednotlivými praktickými lékaři regionu Milevsko - Lékařskou pohotovostní službu.

Na poskytování této LPS se zásadním způsobem podílí Jihočeský kraj, Město Milevsko a jednotlivé obce sdružené ve „Svazku obcí regionu Písecko“. Bez vstřícného přístupu a finančních příspěvků výše uvedených by nebylo možné LPS dlouhodobě zabezpečovat.

Poliklinika Milevsko je smluvním partnerem pro všechny významné zdravotní pojišťovny.

Konkrétní informace o provozu a jednotlivých ordinacích jsou uvedeny v dalších částech těchto internetových stránek.

Pro první kontakt můžete v provozní době využít telefonicky či osobně služeb naší recepce a informačního pultu.


Kolektiv lékařů Polikliniky Milevsko, spol. s r.o.
Praktičtí lékaři a ambulantní specialisté s vlastní registrací a Nemocnice Písek
Kolektiv Lékárny Dr.Max