OPATŘENÍ Z DŮVODU COVID - 19

OD 1.3.2021 JE DO BUDOVY POLIKLINIKY VSTUP POVOLEN POUZE S RESPIRÁTOREM. (NAŘÍZENÍ VLÁDY )

Přes zlepšující se epidemiologickou situaci, je nutné před návštěvou jakékoliv ambulance se předem telefonicky objednat (kromě úrazů a stavů ohrožujících život).

Objednáváním pacientů  eliminujeme  přítomnost více  pacientů v čekárně současně.

                          Zapsáno dne: 25.6.2021

 

Poliklinika Milevsko, spol. s r.o.

Poliklinika Milevsko je největším zdravotnickým zařízením ve spádové oblasti města Milevska s více jak dvacetiletou historii. Od data založení v roce 1994 poskytujeme zdravotnické služby ve spolupráci s městem Milevsko, které je vlastníkem budovy.

Zároveň je město Milevsko součástí vlastnické struktury, která se po celou dobu existence Polikliniky Milevsko nezměnila. Společníky Polikliniky Milevsko jsou jednotliví lékaři, společníci nelékaři a město Milevsko.


Lékařská pohotovostní služba

V akutních případech můžete využít lékařskou pohotovostní službu a to vždy ve dnech PO - PÁ: 17:00 - 21:00 hodin, o víkendu svátcích vždy od 8:00 do 20.00 hodin.

 

Na provoz LPS byla v roce 2021 poskytnuta dotace ve výši 850 000 Kč z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje.


Dovolené a nepřítomnost lékařů