OPATŘENÍ Z DŮVODU COVID - 19

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci, je nutné před návštěvou jakékoliv ambulance se předem telefonicky objednat (kromě úrazů a stavů ohrožujících život).

Objednáváním pacientů  eliminujeme  přítomnost více  pacientů v čekárně současně.

Dle nařízení vlády musí pacienti vstupovat do budovy v roušce.                               Zapsáno dne: 9.9.2020

Poliklinika Milevsko, spol. s r.o.

Poliklinika Milevsko je největším zdravotnickým zařízením ve spádové oblasti města Milevska s více jak dvacetiletou historii. Od data založení v roce 1994 poskytujeme zdravotnické služby ve spolupráci s městem Milevsko, které je vlastníkem budovy.

Zároveň je město Milevsko součástí vlastnické struktury, která se po celou dobu existence Polikliniky Milevsko nezměnila. Společníky Polikliniky Milevsko jsou jednotliví lékaři, společníci nelékaři a město Milevsko.


Lékařská pohotovostní služba

V akutních případech můžete využít lékařskou pohotovostní službu a to vždy ve dnech PO - PÁ: 18:00 - 22:00 hodin, o víkendu svátcích vždy od 8:00 do 22.00 hodin.

Na provoz LPS byla v roce 2020 poskytnuta dotace ve výši 850 000 Kč z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje.


Dovolené a nepřítomnost lékařů